Päivystys 040 775 5275

Päivystys 040 775 5275

Rekisteriseloste

Päivitetty 24.11.2022

Rekisterinpitäjä

Oy Botniatek Ab (katso yhteystiedot)

Rekisterin käyttötarkoitus ja sisältö

Rekisterin tietoja voidaan käyttää myyntiin, laskututtamiseen sekä toimitukseen. Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, Y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, henkilökortin numero sekä sähköpostiosoite.

Henkilötietojen siirto

Rekisterin tietoja voidaan siirtää edustajalle, tuomioistuimelle, viranomaisille, perintätoimistoille, mukaan lukien myös muut rekisteröidyn käyttämät ulkopuoliset tahot, rekisteröidyn ohjeiden mukaisesti. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Lähteet ja lisätiedot

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151085